Дневен ред на заседанието на ДКХ на 30.06.2010 г. от 14.00 ч.

30.06.2010

Дневен ред