Дневен ред на заседанието на ДКХ на 22.06.2010 г. от 14.00 ч.

21.06.2010

Дневен ред