Дневен ред на заседанието на ДКХ на 11.06.2010 г. от 10.00 ч.

10.06.2010

Дневен ред