Дневен ред на заседанието на ДКХ на 20.05.2010 г. от 12.00 ч.

19.05.2010

Дневен ред