Дневен ред на заседанието на ДКХ на 23.04.2010 г. от 14.00 ч.

22.04.2010

Забележка: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.