Дневен ред на заседанието на ДКХ на 18.03.2010 г. от 10.00 ч.

17.03.2010

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.