Дневен ред на заседанието на ДКХ на 12.02.2010 г. от 14.00 ч.

11.02.2010

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.