Промяна на часа на заседанието на ДКХ на 12.02.2010 г.

09.02.2010

Предварително обявеното за 10.00 ч. на 12.02.2010 г., петък, редовно заседание на Държавната комисия по хазарта ще се проведе същия ден от 14.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.