Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. февруари 2010 г.

22.01.2010

Редовните заседания на Държавната комисия по хазарта през м. февруари 2010 г. ще се проведат на 05.02.2010 г., 12.02.2010 г., 19.02.2010 г. и 26.02.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.