Дневен ред за заседанието на ДКХ на 22.12.2009 г. от 14.00 ч.

19.12.2009

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.