Заседания на Държавната комисия по хазарта за месец януари 2007 г.

04.01.2007

Заседания на Държавната комисия по хазарта за месец януари 2007 г.

На 05. 01. 2007 г. в град София на бул. „Мария Луиза" №22 в сградата на Държавната комисия по хазарта в заседателната зала от 10.00 часа, ще се проведе редовно заседание на Държавната комисия.