Промяна на началния час на заседанието на ДКХ на 22.12.2009 г.

19.12.2009

Последното за м. декември заседание на Държавната комисия, обявено за 22.12.2009 г. от 10.00 (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2), ще се проведе в същия ден, но с начален час 14.00 ч.