Дневен ред за заседанието на ДКХ на 19.12.2009 г. от 10.00 ч.

17.12.2009

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.