Допълнително заседание на ДКХ за м. декември 2009 г.

11.12.2009

Освен предварително обявените три заседания за м. декември 2009 г., Държавната комисия по хазарта ще заседава и на 22.12.2009 г. от 10.00 ч. в сградата на регулаторния орган (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.