Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. декември 2009 г.

27.11.2009

Редовните заседания на Държавната комисия по хазарта през м. декември 2009 г. ще се проведат на 04.12.2009 г., 11.12.2009 г. и 19.12.2009 г. от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.