Дневен ред за заседанието на ДКХ на 30.10.2009 г. от 10.00 ч.

28.10.2009

Дневен ред

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.