Дневен ред за заседанието на ДКХ на 09.10.2009 г. от 10.00 ч.

06.10.2009

Предварително обявеното за 13.10.2009 г. заседание на Държавната комисия по хазарта ще се проведе на 09.10.2009 г. от 10.00 ч.

Дневен ред

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.