Дневен ред на заседанието на ДКХ на 26.08.2009 г. от 11.00 ч.

24.08.2009

Предварително обявеното за 27.08.2009 г. заседание на ДКХ ще се проведе на 26.08.2009 г. от 11.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Дневен ред

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.