Дневен ред за заседанието на ДКХ на 30.07.2009 г. от 12.00 ч.

29.07.2009

Заседанието на Държавната комисия по хазарта на 30.07.2009 г. до 12.00 ч. ще се проведе с дневния ред, обявен за отложеното заседание от 24.07.2009 г., който е поместен на официалната интернет страница на ДКХ.

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.