Промяна на заседания на Държавната комисия по хазарта за м. юли 2009 г.

28.07.2009

Отложеното на 24.07.2009 г. поради липса на кворум заседание на Държавната комисия по хазарта ще се проведе на 30.07.2009 г. от 12.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2). Дневният ред за заседанието ще бъде публикуван допълнително на официалната интернет страница на ДКХ.

Предварително обявеното за 30.07.2009 г. заседание на ДКХ ще се проведе на 31.07.2009 г. от 11.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).