Допълнително заседание на ДКХ на 30.06.2009 г. от 11.00 ч.

29.06.2009

Поради голямото количество постъпили искания през настоящия месец, Държавната комисия по хазарта ще проведе допълнително заседание на 30.06.2009 г. от 11.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).