Промяна на заседаниe на Държавната комисия по хазарта за м. юни 2009 г.

23.06.2009

Предварително обявеното за 30.06.2009 г. заседание на Държавната комисия по хазарта ще се проведе на 29.06.2009 г. от 11.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).