Дневен ред за заседанието на ДКХ на 23.06.2009 г. от 14.00 ч.

19.06.2009

Дневен ред

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.