Дневен ред за заседанието на ДКХ на 08.06.2009 г. от 12.00 ч.

05.06.2009

Дневен ред

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.