Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. май 2009 г.

28.04.2009

Редовните заседания на Държавната комисия по хазарта през м. май 2009 г. ще се проведат на 18.05.2009, 22.05.2009 и 30.05.2009 от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.