Дневен ред за заседанието на ДКХ на 17.04.2009 г.

15.04.2009

Дневен ред

Забел.: В хода на разглеждане на предложенията по време на заседанието на ДКХ може да настъпят промени в предварително обявения дневен ред.