Заседание на Държавната комисия по хазарта ще се проведе на 04.10.2006 г.

26.09.2006

Заседание на Държавната комисия по хазарта ще се проведе на 04.10.2006 г.