Дневен ред на заседанието на ДКХ на 17.07.2020 г. от 10.00 часа

16.07.2020