Дневен ред на заседанието на ДКХ на 14.07.2020 г. от 14.00 часа

13.07.2020