Дневен ред на заседанието на ДКХ на 08.07.2020 г. от 14.00 часа

07.07.2020