Промяна в заседанията на Държавната комисия по хазарта за м. май 2008 г.

16.05.2008

Предварително обявените заседания на Държавната комисия по хазарта за 23.05.2008 и 30.05.2008 г. се отменят. Последното заседание на комисията за м. май ще се проведе на 28.05.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Забележка: Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.