Дневен ред на заседанието на ДКХ на 13.03.2020 г. от 14.00 ч.

12.03.2020