Дневен ред на заседанието на ДКХ на 28.02.2020 г. от 13.00 ч.

27.02.2020