Дневен ред на заседанието на ДКХ на 20.02.2020 г. от 11.00 ч.

19.02.2020