Заседания на Държавната комисия по хазарта за м. май 2008 г.

24.04.2008

Редовните заседания на Държавната комисия по хазарта през м. май т.г. ще се проведат съответно на 10.05.2008, 17.05.2008, 23.05.2008 и 30.05.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Забележка: Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.