Дневен ред на заседанието на ДКХ на 17.01.2020 г. от 15.00 ч.

14.01.2020