Дневен ред на заседанието на ДКХ на 18.12.2019 г. от 15.00 ч.

17.12.2019