Промяна в заседаниe на Държавната комисия по хазарта за м. април 2008 г.

16.04.2008

Последното редовно заседание на Държавната комисия по хазарта за м. април ще се проведе на 24.04.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2), а не както бе предварително обявено - на 25.04.2008 г.

Забележка: Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.