Дневен ред на заседанието на ДКХ на 18.11.2019 г. от 15.00 ч.

13.11.2019