Дневен ред на заседанието на ДКХ на 30.10.2019 г. от 15.00 ч.

28.10.2019