Промяна в заседанията на Държавната комисия по хазарта за м. април 2008 г.

08.04.2008

Предварително обявеното редовно заседание на Държавната комисия по хазарта на 18.04.2008 г. ще се проведе на 15.04.2008 г. от 15.30 ч., а последното за месеца ще бъде на 25.04.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на ДКХ (София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2).

Забележка: Държавната комисия по хазарта си запазва правото да променя посочените дати и началния час на предстоящите заседания, като информацията за това ще бъде своевременно отразявана на интернет страницата на ДКХ.