Дневен ред на заседанието на ДКХ на 11.10.2019 г. от 15.00 ч.

10.10.2019