Дневен ред на заседанието на ДКХ на 19.09.2019 г. от 15.00 ч.

18.09.2019