Дневен ред на заседанието на ДКХ на 13.09.2019 г. от 15.00 ч.

11.09.2019