Дневен ред на заседанието на ДКХ на 09.08.2019 г. от 15.00 ч.

07.08.2019