Дневен ред на заседанието на ДКХ на 26.07.2019 г. от 15.00 ч.

24.07.2019