Дневен ред на заседанието на ДКХ на 19.07.2019 г. от 15.00 ч.

17.07.2019