Дневен ред на заседанието на ДКХ на 15.07.2019 г. от 15.30 ч.

11.07.2019