Дневен ред на заседанието на ДКХ на 11.06.2019 г. от 15.00 ч.

10.06.2019