Дневен ред на заседанието на ДКХ на 23.05.2019 г. от 11.00 ч.

22.05.2019